Language of document :

1. juulil 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi F-95/15)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada lõplik otsus hageja pensioniõiguste ülekandmise kohta liidu pensioniskeemi, milles kohaldatakse 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirja VIII lisa artikli 11 § 2 uusi üldisi rakendussätteid.

Hagejanõuded

tunnistada personalieeskirja VIII lisa artikli 11 § 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks;

tühistada 6. novembri 2014. aasta otsus, millega kinnitatakse hageja poolt enne teenistusse astumist kogunenud pensioniõiguste üleminek 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirja VIII lisa artikli 11 § 2 uusi üldiste rakendussätete alusel;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________