Language of document :

Tožba, vložena 1. julija 2015 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-95/15)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti končne odločbe o prenosu pokojninskih pravic tožeče stranke v pokojninski sistem Unije, v kateri so uporabljene nove splošne določbe za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011.

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se nezakonitost člena 9 splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom;sklep z dne 6. novembra 2014 o potrditvi prenosa pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka pridobila pred začetkom dela, na podlagi splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011 naj se razglasi za ničen;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________