Language of document :

Odvolanie podané 12. júna 2015: Matratzen Concord GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 16. apríla 2015 vo veci T-258/13, Matratzen Concord/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(vec C-295/15 P)

Jazyk konania: nemčinaÚčastníci konaniaOdvolateľka: Matratzen Concord GmbH (v zastúpení: I. Selting, Rechtsanwalt)Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomanditaNávrhy odvo

Účastníci konania

Odvolateľka: Matratzen Concord GmbH (v zastúpení: I. Selting, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje:

zrušiť rozhodnutie šiestej komory Všeobecného súdu zo 16. apríla 2015 vo veci T-258/13 týkajúce sa výmazu ochrannej známky Spoločenstva 281 86 80 „Arktis“ z dôvodu riadneho nepoužívania,

odporca je povinný znášať trovy konania vrátane trov konania, ktoré vznikli počas konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka namieta tieto právne pochybenia v rozhodnutí Všeobecného súdu:

Všeobecný súd nesprávne zohľadnil predaje firmy Breiding v prospech napadnutej ochrannej známky. Počty predané firmou Breiding počas sporného obdobia od roku 2006 do roku 2009 sa nemali zohľadniť.Pri preskúmaní riadneho používania Všeobecný súd nesprávne zohľadnil tovary označené ako „Arktis Line“ a nie „Arktis“, a zastával názor, že prípona „Line“ je výlučné opisná.Okrem toho sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho posúdenia, keď vychádzal z riadneho používania napadnutej ochrannej známky, hoci objem predaja tovarov majiteľa ochrannej známky bol výnimočne nízky.Napokon Všeobecný súd neprihliadol na skutočnosť, že riadne používanie sa týka „lôžkovín“ a „prikrývok“. Majiteľka ochrannej známky však predložila doklady používania ochrannej známky iba pre „prikrývky“, nie však pre iné lôžkoviny ako napr. vankúše a matrace. Z ochrannej známky by tak bolo potrebné vymazať minimálne „lôžkoviny“.

____________