Language of document : ECLI:EU:C:2014:2377

C‑394/14. sz. ügy

Sandy Siewert és társai

kontra

Condor Flugdienst GmbH

(az Amtsgericht Rüsselsheim [Németország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eljárási szabályzat – 99. cikk – Légi közlekedés – 261/2004/EK rendelet – Légi járat jelentős késése – Az utasok kártérítéshez való joga – A légifuvarozó kártérítési kötelezettsége alóli mentesítésének feltételei – A »rendkívüli körülmények« fogalma – Az előző járat során a légi járműben az annak kijáratához helyezett utaslépcső által okozott kár”

Összefoglaló – A Bíróság végzése (ötödik tanács), 2014. november 14.

Közlekedés – Légi közlekedés – 261/2004 rendelet – Járat törlése esetén az utasoknak nyújtandó kártérítés és segítség – A kártalanítási kötelezettség alóli mentesülés – Feltétel – Rendkívüli körülmények – Fogalom – A kijáratához helyezett utaslépcső által megkárosított légi jármű – Kizártság – Kivétel

(261/2004 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 5. cikk, (3) bekezdés)

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú [helyesen: jelentős] késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a valamely repülőtérnek a légi jármű kijáratához helyezett utaslépcsője légi járművel történő ütközéséhez hasonló esemény nem minősülhet olyan „rendkívüli körülménynek”, amely az e légi jármű járatának jelentős késése esetén mentesíti a légifuvarozót az utasok kárának megtérítésére irányuló kötelezettsége alól.

Ugyanis a légi járművek kijáratához helyezett utaslépcsőket, illetve mozgó állványokat szükségszerűen a légiutas‑szállítás keretében alkalmazzák, lehetővé téve az utasok számára, hogy beszálljanak a légi járműbe, és kiszálljanak abból, ekként pedig a légifuvarozók rendszeresen szembesülnek az ilyen utaslépcsők használatából eredő helyzetekkel E feltételek mellett, valamely légi járműnek az ilyen utaslépcsővel való ütközését a légifuvarozó rendes tevékenységi körébe tartozó eseménynek kell tekinteni. Ugyanakkor, ha a kárt a repülőtér rendes működési körén kívül eső szabotázs‑ vagy terrorcselekmény okozza – amit a légifuvarozónak kell bizonyítania a nemzeti bíróság előtt –, az a „rendkívüli körülmények” fogalmába tartozik.

(vö. 19., 22. pont és a rendelkező rész)