Language of document : ECLI:EU:C:2014:2382

Predmet C‑404/13

The Queen, na zahtjev:
ClientEarth

protiv

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supreme Court of the United Kingdom)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Okoliš – Kvaliteta zraka – Direktiva 2008/50/EZ – Granične vrijednosti za dušikov dioksid – Obveza da se uz zahtjev za odgodu krajnjeg roka dostavi plan za kvalitetu zraka – Sankcije“

Sažetak – Presuda Suda (drugo vijeće) od 19. studenoga 2014.

1.        Okoliš – Onečišćenje zraka – Kvaliteta zraka – Direktiva 2008/50 – Granične vrijednosti za zaštitu zdravlja ljudi – Dušikov dioksid – Nemogućnost postizanja sukladnosti s graničnim vrijednostima u specifičnim zonama i aglomeracijama – Odgoda rokova – Pretpostavke – Donošenje plana za kvalitetu zraka – Podnošenje zahtjeva – Iznimke od tih obveza – Nepostojanje

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2008/50, čl. 22. st. 1. i Prilog XI.)

2.        Okoliš – Onečišćenje zraka – Kvaliteta zraka – Direktiva 2008/50 – Granične vrijednosti za zaštitu zdravlja ljudi – Dušikov dioksid – Nemogućnost postizanja sukladnosti s graničnim vrijednostima u specifičnim zonama i aglomeracijama – Nepostojanje zahtjeva predmetne države članice da se rok određen direktivom odgodi – Donošenje plana za kvalitetu zraka – Okolnost koja je nedovoljna za uklanjanje posljedica nepoštovanja obveza koje proizlaze iz direktive

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2008/50, čl. 13., čl. 22. st. 1. i čl. 23. st. 1. podst. 2. i Prilog XI.)

3.        Okoliš – Onečišćenje zraka – Kvaliteta zraka – Direktiva 2008/50 – Granične vrijednosti za zaštitu zdravlja ljudi – Dušikov dioksid – Nemogućnost postizanja sukladnosti s graničnim vrijednostima u specifičnim zonama i aglomeracijama – Planovi za kvalitetu zraka – Pravo izravno pogođenih pojedinaca da od nadležnih nacionalnih tijela zahtijevaju donošenje takvog plana

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2008/50, čl. 13. i čl. 22. st. 1.)

4.        Okoliš – Onečišćenje zraka – Kvaliteta zraka – Direktiva 2008/50 – Granične vrijednosti za zaštitu zdravlja ljudi – Dušikov dioksid – Nepoštovanje države članice – Nepostojanje zahtjeva da se rok određen direktivom odgodi – Obveza država članica da donesu plan za kvalitetu zraka – Obveza nacionalnih sudova da poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurali poštovanje te obveze

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2008/50, čl. 13., čl. 22. st. 1. i čl. 23. st. 1. podst. 2.)

1.        Članak 22. stavak 1. Direktive 2008/50 o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu treba tumačiti na način da se, kako bi se do najviše pet godina mogao odgoditi rok određen tom direktivom za postizanje sukladnosti s graničnim vrijednostima za dušikov dioksid navedenima u njezinu Prilogu XI., državi članici nalaže podnošenje zahtjeva za odgodu i donošenje plana za kvalitetu zraka kada se objektivno čini, uzimajući u obzir postojeće informacije i bez obzira na provedbu odgovarajućih mjera za smanjenje onečišćenja, da se u navedenom roku neće moći postići sukladnost s tim vrijednostima u specifičnoj zoni ili aglomeraciji. Direktiva 2008/50 ne predviđa nikakvu iznimku od obveze koja proizlazi iz navedenog članka 22. stavka 1.

(t. 35. i t. 1. izreke)

2.        U slučaju kada do 1. siječnja 2010., dana navedenog u Prilogu XI., država članica u specifičnoj zoni ili aglomeraciji ne može postići sukladnost s graničnim vrijednostima za dušikov dioksid utvrđenima u Prilogu XI. Direktive 2008/50, a nije zatražila odgodu toga krajnjeg roka u skladu s člankom 22. stavkom 1. Direktive 2008/50, izrada plana za kvalitetu zraka u skladu s člankom 23. stavkom 1. podstavkom 2. te direktive sama za sebe ne omogućuje zaključak da je ta država ipak ispunila obveze koje su joj nametnute na temelju članka 13. navedene direktive.

U tom pogledu, drukčije tumačenje može dovesti u pitanje koristan učinak članaka 13. i 22. Direktive 2008/50 jer bi državi članici omogućilo da se pod blažim uvjetima od onih propisanih člankom 22. oslobodi obveze poštovanja krajnjeg roka propisanog člankom 13.

Usto, to tumačenje također podržava utvrđenje u skladu s kojim se članci 22. i 23. Direktive 2008/50 mogu načelno primijeniti na različite slučajeve te imaju različit doseg.

(t. 44., 46., 49. i t. 2. izreke)

3.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 52.‑56.)

4.        Kada država članica nije poštovala zahtjeve iz članka 13. stavka 1. podstavka 2. Direktive 2008/50 o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu, bez obzira na to što nije zatražila odgodu roka pod uvjetima predviđenima člankom 22. te direktive, na nadležnom je nacionalnom sudu pred kojim je eventualno pokrenut postupak da prema nacionalnom tijelu poduzme sve potrebne mjere, poput naloga, kako bi to tijelo donijelo plan koji zahtijeva navedena direktiva, pod uvjetima koje ona predviđa.

Što se tiče sadržaja tog plana, iz članka 23. stavka 1. podstavka 2. Direktive 2008/50 proizlazi da, iako države članice imaju određen diskrecijski prostor za određivanje mjera koje treba usvojiti, one u svakom slučaju moraju dopustiti da razdoblje prekoračenja graničnih vrijednosti bude što je moguće kraće.

(t. 57., 58. i t. 3. izreke)