Language of document : ECLI:EU:F:2015:42

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(δεύτερο τμήμα)

της 28ης Απριλίου 2015

Υπόθεση F‑33/14

Luigi Marcuccio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Άρθρο 34, παράγραφοι 1 και 2, του Κανονισμού Διαδικασίας – Παραβίαση της ορθής απονομής της δικαιοσύνης – Αποκλεισμός εκπροσώπου διαδίκου από τη διαδικασία »

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής.

Απόφαση:      Ο δικηγόρος Z. αποκλείεται από τη διαδικασία δυνάμει του άρθρου 34, παράγραφοι 1 και 2, του Κανονισμού Διαδικασίας. Αντίγραφο της παρούσας διατάξεως απευθύνεται στις αρμόδιες ιταλικές αρχές στη δικαιοδοσία των οποίων εμπίπτει ο δικηγόρος Z.

Περίληψη

1.      Ένδικη διαδικασία – Εκπροσώπηση των διαδίκων – Αποκλεισμός εκπροσώπου διαδίκου από τη διαδικασία – Μη υποβολή παρατηρήσεων από τον εκπρόσωπο που ενημερώθηκε για την κίνηση της διαδικασίας αποκλεισμού – Δεν ασκεί επιρροή

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34 §§ 1 και 2)

2.      Ένδικη διαδικασία – Εκπροσώπηση των διαδίκων – Αποκλεισμός εκπροσώπου διαδίκου από τη διαδικασία – Δικηγόρος διαδίκου που επιβάρυνε ασκόπως και επιμόνως τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34 §§ 1 και 2)

1.      Η έλλειψη απαντήσεως του δικηγόρου που εκπροσωπεί διάδικο ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης σε επιστολή του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, με την οποία το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης τον ενημερώνει για την πρόθεσή του να κάνει χρήση του άρθρου 34, παράγραφοι 1 και 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του, δεν εμποδίζει την εφαρμογή ως προς αυτόν των εν λόγω διατάξεων σχετικά με τον αποκλεισμό δικηγόρου διαδίκου. Πράγματι, όσον αφορά δικηγόρο που αποκλείεται επειδή συνέβαλε στη συνέχιση της συμπεριφοράς του πελάτη του η οποία συνίστατο στην άσκοπη επιβάρυνση των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης, η έλλειψη απαντήσεως του συγκεκριμένου δικηγόρου ουδόλως θέτει υπό αμφισβήτηση το ότι η τάση του πελάτη του να επιλέγει συστηματικώς και ακρίτως τη δικαστική οδό είναι ικανή να βλάψει την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης ή το ότι η συμπεριφορά του δικηγόρου του συμβάλλει ευθέως στη συνέχιση της επικρινόμενης δικομανίας του πελάτη του.

(βλ. σκέψη 13)

2.      Συντρέχει λόγος εφαρμογής του άρθρου 34, παράγραφοι 1 και 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης με τον αποκλεισμό από τη διαδικασία δικηγόρου που εκπροσωπεί διάδικο ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης και με την αποστολή αντιγράφου της διατάξεως αποκλεισμού στις αρμόδιες εθνικές αρχές στη δικαιοδοσία των οποίων αυτός εμπίπτει, εφόσον αποδεικνύεται επαρκώς, ότι, με τη συμπεριφορά του, ο συγκεκριμένος δικηγόρος, συνέβαλε ακρίτως στη διατήρηση της δικομανίας του πελάτη του, η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιζήμια για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης, λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού προσφυγών που άσκησε ο τελευταίος ενώπιον των τριών δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης, αριθμού που δεν μπορούσε να μη γίνει αντιληπτός από δικηγόρο επιδεικνύοντα τη συνήθη επιμέλεια.

Συναφώς, το ότι ο εν λόγω δικηγόρος εισήγαγε μόνον δύο υποθέσεις με την υπογραφή του και για λογαριασμό του πελάτη του ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης δεν είναι ικανό, δεδομένου του ιστορικού των δικαστικών υποθέσεων που εισήγαγαν οι προκάτοχοί του και το οποίο δεν μπορούσε αυτός να αγνοεί, να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του ως δικηγόρου, συμπεριφορά η οποία οφείλει να συνίσταται στο να επικουρεί και να εκπροσωπεί τον πελάτη του λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, η οποία είναι δημοσίου συμφέροντος.

(βλ. σκέψεις 14, 21 και 22)