Language of document : ECLI:EU:F:2015:42

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(második tanács)

2015. április 28.

F‑33/14. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Az eljárási szabályzat 32. cikkének (1) bekezdése – A gondos igazságszolgáltatás sérelme – Valamely fél képviselőjének az eljárásból való kizárása”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék az eljárási szabályzata 32. cikkének (1) bekezdése alapján kizárja Z‑t az eljárásból. A jelen végzés másolatát megkapják azok az illetékes olasz kamarák, amelyeknek Z. tagja.

Összefoglaló

1.      Bírósági eljárás – A felek képviselete – Valamely fél képviselőjének az eljárásból való kizárása – Észrevételek hiánya a képviselő részéről, miután tájékoztatták a kizárási eljárás megindításáról – Hatás hiánya

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk, (1) és (2) bekezdés)

2.      Bírósági eljárás – A felek képviselete – Az egyik fél képviselőjének kizárására irányuló eljárás – Az uniós bíróságokat szükségtelenül és kitartóan akadályozó fél ügyvédje

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk, (1) és (2) bekezdés)

1.      Amennyiben az egyik fél ügyvédje nem válaszol az uniós bíróságok előtt a Közszolgálati Törvényszék azon levelére, amelyben az arról tájékoztatja őt, hogy élni szándékozik a személyzeti szabályzata 34. cikkének (1) és (2) bekezdésével, ez nem akadálya annak, hogy az említett, a fél ügyvédjének eljárásból való kizárására vonatkozó rendelkezéseket vele szemben alkalmazzák. Az ügyfelének az uniós bíróságok munkáját szükségtelenül akadályozó magatartása esetében ugyanis az érintett ügyvéd válaszának hiánya egyáltalán nem kérdőjelezi meg azt a tényt, hogy az ügyfele arra irányuló hajlama, hogy rendszeres jelleggel és gondolkodás nélkül a peres utat válassza, sérti az igazságszolgáltatás megfelelő működését, sem pedig azt a körülményt, hogy ügyvédje magatartása közvetlenül hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfele a bírált magatartást folytassa.

(lásd a 13. pontot)

2.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 34. cikkének (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni, és ki kell zárni az uniós bíróságok előtti eljárásból az egyik fél ügyvédjét, és a kizárásról szóló végzés másolatát meg kell küldeni azoknak a nemzeti ügyvédi kamaráknak, amelyeknek tagja, amennyiben kellően bizonyított, hogy az érintett ügyvéd magatartásával megkülönböztetés nélkül hozzájárult ügyfele megrögzött pereskedő viselkedésének fenntartásához, amely a gondos igazságszolgáltatásra nézve különösen károsnak bizonyult, tekintettel az utóbbi által a három uniós bíróság elé terjesztett jelentős számú keresetre, amely egy kellően gondos ügyvéd figyelmét nem kerülhette volna el.

E tekintetben az a körülmény, hogy az érintett ügyvéd saját aláírásával és az ügyfele képviseletében eljárva csak két ügyet indított a Közszolgálati Törvényszék előtt, az elődei által indított perek előtörténetére tekintettel – amely az ő figyelmét sem kerülhette el – nem alkalmas arra, hogy igazolja ügyvédként tanúsított magatartását, amelynek lényege, hogy ügyfelét oly módon segítse és képviselje, hogy egyúttal a megfelelő igazságszolgáltatás közérdekű követelményére is tekintettel legyen.

(lásd a 14., 21. és 22. pontot)