Language of document : ECLI:EU:F:2015:42

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE

(drugi senat)

28. april 2015

Zadeva F‑33/14

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Člen 34(1) in (2) Poslovnika – Ogrožanje učinkovitega izvajanja sodne oblasti – Izključitev zastopnika stranke iz postopka“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja v skladu z njenim členom 106a.

Odločitev:      Odvetnik Z je na podlagi člena 34(1) in (2) Poslovnika izključen iz postopka. Kopija tega sklepa se pošlje pristojnim italijanskim organom, pod katere spada odvetnik Z.

Povzetek

1.      Sodni postopek – Zastopanje strank – Izključitev zastopnika stranke iz postopka – Nepredložitev stališč zastopnika po obvestilu o začetku postopka za izključitev – Nevplivanje

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 34(1) in (2))

2.      Sodni postopek – Zastopanje strank – Izključitev zastopnika stranke iz postopka – Odvetnik stranke, ki je po nepotrebnem in vztrajno obremenjevala sodišča Unije

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 34(1) in (2))

1.      Dejstvo, da odvetnik, ki stranko zastopa pred sodišči Unije, ni odgovoril na dopis Sodišča za uslužbence, v katerem ga je to obvestilo o svoji nameri, da bo uporabilo člen 34(1) in (2) Poslovnika navedenega sodišča, ne more preprečiti, da se zoper njega uporabijo navedene določbe o izključitvi zastopnika stranke iz postopka. Kar zadeva odvetnika, ki je bil izključen zaradi svojega prispevka k nadaljevanju ravnanja svoje stranke, ki po nepotrebnem obremenjuje sodišča Unije, to, da se zadevni odvetnik ni odzval, namreč nikakor ne izpodbija dejstva, da nagnjenje njegove stranke, da se sistematično in brez razlikovanja odloča za sodne postopke, ovira učinkovito delovanje sodne oblasti, niti ne izpodbija dejstva, da ravnanje njegovega odvetnika neposredno prispeva k temu, da njegova stranka nadaljuje grajano kverulantstvo.

(Glej točko 13.)

2.      Kadar je dovolj dokazov, da je odvetnik, ki zastopa stranko pred sodišči Unije, s svojim ravnanjem brez premisleka prispeval k temu, da se nadaljuje kverulantstvo njegove stranke, ki se je glede na posebej veliko število tožb, ki jih je ta vložila pri sodiščih Unije – ki ga običajno skrben odvetnik ne more prezreti – izkazalo za posebej škodljivo za učinkovito izvajanje sodne oblasti, je treba uporabiti člen 34(1) in (2) Poslovnika Sodišča za uslužbence in zadevnega odvetnika izključiti iz postopka, kopijo sklepa o izključitvi pa poslati pristojnim nacionalnim organom, pod katere spada.

V zvezi s tem okoliščina, da je zadevni odvetnik s svojim podpisom in v imenu svoje stranke pri Sodišču za uslužbence vložil zgolj dve zadevi – ob upoštevanju zgodovine spora, ki so ga začeli njegovi predhodniki, za katero je gotovo vedel – ne more upravičiti njegovega ravnanja v vlogi odvetnika, saj bi moralo biti to ravnanje usmerjeno k pomoči in zastopanju njegove stranke, pri čemer bi bilo treba upoštevati učinkovito izvajanje sodne oblasti, ki je v javnem interesu.

(Glej točke 14, 21 in 22.)