Language of document : ECLI:EU:F:2015:2

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

15. januar 2015

Sag F-30/14

Herman Speyart

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – disciplinær forfølgning – disciplinær sanktion – undladelse af at oplyse om modtagelse af »Kinderbijslag« som tillæg af samme art fra anden side – sagsøgerens ophævelse af sagen – slettelse«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Herman Speyart har nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse af 18. juni 2013, hvorved Kommissionen, som disciplinær sanktion, pålagde ham en varig degradering til en lavere lønklasse med den begrundelse, at han havde undladt at oplyse, at han, ud over familietillæg i form af børnetilskud i medfør af artikel 67, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, også siden den 1. april 1997 havde modtaget et nationalt tillæg af samme art, »Kinderbijslag«, hvilket havde ledt til, at sagsøgeren og dennes ægtefælle, ligeledes EU-tjenestemand, uberettiget havde modtaget et samlet beløb på 39 380 EUR.

Udfald:      Sag F-30/14 slettes af Rettens register. Herman Speyart bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

Sammendrag

Retslig procedure – sagsomkostninger – ophævelse af sagen, der ikke er begrundet som følge af den anden parts forhold

(Personalerettens procesreglement, art. 84ogart. 103, stk. 5)