Language of document : ECLI:EU:F:2015:2

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA PRESIDENDI MÄÄRUS

15. jaanuar 2015

Kohtuasi F‑30/14

Herman Speyart

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Distsiplinaarmenetlus – Distsiplinaarmeede – Samalaadse toetuse „Kinderbijslag” mujalt saamisest teatamata jätmine – Hageja hagist loobumine – Registrist kustutamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, milles H. Speyart palus tühistada Euroopa Komisjoni 18. juuni 2013. aasta otsuse, millega komisjon määras talle distsiplinaarkaristuseks madalamale palgaastmele viimise, kuna hageja ei teatanud, et ta saab vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 67 lõikele 2 lisaks ülalpeetava lapse toetusele alates 1. aprillist 1997 samalaadset toetust „Kinderbijslag”, mistõttu maksti hagejale ja tema abikaasale, kes on samuti Euroopa Liidu ametnik, alusetult kokku 39 380 eurot.

Otsus:      Kustutada kohtuasi F‑30/14 Avaliku Teenistuse Kohtu kohtuasjade registrist. Jätta H. Speyarti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Kohtumenetlus – Kohtukulud – Teise poole käitumise tõttu hagist loobumine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 84 ja artikli 103 lõige 5)