Language of document : ECLI:EU:F:2014:267

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2014. december 10.

F‑127/14. sz. ügy

Stephen Turkington

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – A nemzeti nyugdíjrendszerben szerzett nyugdíjjogosultságok átvitele – A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó, határidőben nem vitatott javaslat – Új és lényeges körülmény hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben S. Turkington a 2014. január 27‑i határozat megsemmisítését kéri, amelyben az Európai Bizottság elutasította a német nyugdíjrendszerben szerzett nyugdíjjogosultságok átvitelének következtében az uniós nyugdíjrendszerben jóváírt szolgálati idejének újbóli kiszámítására vonatkozó kérelmét.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. S. Turkington maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Tisztviselői kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Eljárásgátló jelleg

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselői kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Jogvesztés – Újbóli megnyitás – Feltétel – Új és lényeges tény

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      A panaszra és a keresetre vonatkozó határidők közrendi jellegűek és azoktól sem a felek, sem a bíróság nem térhet el. A személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelem előterjesztésére vonatkozó lehetőség nem teszi tehát lehetővé a tisztviselő számára, hogy figyelmen kívül hagyja a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében a panasz és a kereset előterjesztésére vonatkozóan szereplő határidőket azzal, hogy az ilyen, utólagos kérelemmel közvetett módon megkérdőjelez egy korábbi, általa határidőben meg nem támadott határozatot.

(lásd a 18. pontot)

Hivatkozás:

Közszolgálati Törvényszék: Michel kontra Bizottság végzés, F‑44/13, EU:F:2014:40, 46. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

2.      Új és lényeges tények felmerülése indokolhatja a korábbi, jogerőssé vált határozat felülvizsgálatára irányuló kérelem előterjesztését. A véglegessé vált határozat felülvizsgálatát megtagadó határozat ellen előterjesztett keresetet akkor kell elfogadhatónak nyilvánítani, ha megállapítható, hogy a felülvizsgálati kérelem ténylegesen új és lényeges tényeken alapult. Ezzel szemben, ha azt állapítják meg, hogy a felülvizsgálati kérelem nem ilyen tényeken alapult, a kért felülvizsgálatot megtagadó határozat elleni keresetet mint elfogadhatatlant el kell utasítani.

E tekintetben az uniós bíróság valamely aktust megsemmisítő ítéletének joghatásai – a feleken kívül – csak a magával a megsemmisített aktussal közvetlenül érintett személyekre vonatkoznak, és az ilyen ítélet csak e személyek tekintetében minősülhet új ténynek.

(lásd a 19. és 22. pontot)

Hivatkozás:

Törvényszék: Cervelli kontra Bizottság végzés, T‑622/11 P, EU:T:2012:538, 18. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

Közszolgálati Törvényszék: Probst kontra Bizottság végzés, F‑75/13, EU:F:2014:20, 17. és 23. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.