Language of document : ECLI:EU:F:2014:267

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2014 m. gruodžio 10 d.

Byla F‑127/14

Stephen Turkington

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Pensinių teisių, įgytų pagal nacionalinę pensijų sistemą, perkėlimas – Laikantis terminų neginčytas pasiūlymas apskaičiuoti papildomas pensines teises – Naujos esminės faktinės aplinkybės nebuvimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo S. Turkington prašo panaikinti 2014 m. sausio 27 d. Europos Komisijos sprendimą atmesti jo prašymą perskaičiuoti pensijos draudimo stažą Sąjungos pensijų sistemoje dėl jo pensinių teisių, įgytų pagal Vokietijos pensijų sistemą, perkėlimo.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. S. Turkington padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Imperatyvusis pobūdis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnų ieškiniai – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Teisės praradimas praleidus terminą – Atnaujinimas – Sąlyga – Naujas ir esminis faktas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Skundų ir ieškinių terminai yra imperatyvūs ir jų negali keisti nei šalys, nei teismas. Taigi galimybė pateikti prašymą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį neleidžia pareigūnui nepaisyti šių nuostatų 90 ir 91 straipsniuose numatytų skundo ir ieškinio pateikimo terminų ir tokiu vėlesniu prašymu netiesiogiai užginčyti laiku neapskųsto ankstesnio sprendimo.

(žr. 18 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: Nutarties Michel / Komisija, F‑44/13, EU:F:2014:40, 46 punktas ir nurodyta teismų praktika.

2.      Prašymo persvarstyti ankstesnį sprendimą, kuris tapo galutinis, pateikimas gali būti grindžiamas naujomis ir esminėmis faktinėmis aplinkybėmis. Ieškinys dėl sprendimo atsisakyti persvarstyti galutiniu tapusį sprendimą pripažįstamas priimtinu, jeigu paaiškėja, kad prašymas persvarstyti iš tiesų buvo grindžiamas naujais ir esminiais faktais. Kita vertus, jeigu paaiškėja, kad prašymas persvarstyti nepagrįstas tokiomis aplinkybėmis, ieškinys dėl sprendimo atsisakyti persvarstyti turi būti atmestas kaip nepriimtinas.

Šiuo atžvilgiu teisiniai Sąjungos teismo sprendimo, kuriuo panaikinamas aktas, padariniai, be bylos šalių, kyla tik su pačiu panaikintu aktu tiesiogiai susijusiems asmenims ir toks sprendimas gali būti naujas faktas tik šiems asmenims.

(žr. 19 ir 22 punktus)

Nuoroda:

Bendrojo Teismo praktika: Nutarties Cervelli / Komisija, T‑622/11 P, EU:T:2012:538, 18 punktas ir nurodyta teismų praktika.

Tarnautojų teismo praktika: Nutarties Probst /Komisija, F‑75/13, EU:F:2014:20, 17 ir 23 punktai ir nurodyta teismų praktika.