Language of document : ECLI:EU:F:2014:260

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(ensimmäinen jaosto)

2 päivänä joulukuuta 2014

Asia F‑142/11 DEP

Erik Simpson

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

Henkilöstö – Menettely – Oikeudenkäyntikulujen määrän vahvistaminen

Aihe:      Tuolloin voimassa olleen työjärjestyksen (jäljempänä vanha työjärjestys) 92 artiklan 1 kohtaan perustuva korvattavien oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskeva vaatimus, jonka Erik Simpson on esittänyt virkamiestuomioistuimen asiassa F-142/11, Simpson vastaan neuvosto, 12.12.2013 antaman tuomion (EU:F:2013:201, valitus vireillä unionin yleisessä tuomioistuimessa, asia T‑130/14 P) seurauksena.

Ratkaisu:      Niiden oikeudenkäyntikulujen kokonaismääräksi, jotka Euroopan unionin neuvoston on korvattava Erik Simpsonille asiassa F-142/11, vahvistetaan 8 600 euroa, korotettuna arvonlisäverolla, joka tästä summasta mahdollisesti on maksettava.

Tiivistelmä

Tuomioistuinmenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vahvistaminen – Korvattavat oikeudenkäyntikulut – Käsite – Arvonlisävero – Kuuluminen korvattaviin oikeudenkäyntikuluihin tapauksessa, jossa henkilö ei ole arvonlisäverovelvollinen

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohta)

Kantajalla, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, ei ole mahdollisuutta saada takaisin tätä hänen asianajajansa laskuttamista palveluista mahdollisesti maksamaansa veroa. Siten arvonlisävero, joka on mahdollisesti maksettu välttämättömiksi katsotuista palkkioista, on virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohdassa tarkoitettu hänelle asian käsittelystä aiheutunut välttämätön kustannus

(ks. 34 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: määräys De Nicola v. EIP (T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP ja T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, 37 kohta)

Virkamiestuomioistuin: määräys Missir Mamachi di Lusignano v. komissio (F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, 31 kohta)