Language of document : ECLI:EU:F:2014:260

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera întâi)

2 decembrie 2014

Cauza F‑142/11 DEP

Erik Simpson

împotriva

Consiliului Uniunii Europene

„Funcție publică – Procedură – Stabilirea cheltuielilor de judecată”

Obiectul:      Cerere de stabilire a cheltuielilor de judecată, formulată în temeiul articolului 92 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, în versiunea sa în vigoare la momentul respectiv (denumit în continuare „fostul regulament de procedură”), de domnul Simpson, în urma pronunțării Hotărârii Tribunalului din 12 decembrie 2013, Simpson/Consiliul (F‑142/11, EU:F:2013:201, care face obiectul unui recurs aflat pe rolul Tribunalului Uniunii Europene, cauza T‑130/14 P).

Decizia:      Stabilește cuantumul total al cheltuielilor de judecată care trebuie rambursate de Consiliul Uniunii Europene domnului Simpson cu titlu de cheltuieli de judecată recuperabile în cauza F‑142/11 la suma de 8 600 de euro, care se majorează cu taxa pe valoarea adăugată care este eventual datorată în privința acestei sume.

Sumarul ordonanței

Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Cheltuieli recuperabile – Noțiune – Taxa pe valoarea adăugată – Includere în cazul unei persoane neimpozabile

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 91 lit. (b)]

Un reclamant care nu este persoană impozabilă în scopuri de taxă pe valoarea adăugată nu dispune de posibilitatea de a recupera această taxă plătită eventual pentru serviciile facturate de avocatul său. Astfel taxa pe valoarea adăugată plătită eventual pentru onorariile considerate indispensabile reprezintă pentru reclamant cheltuieli efectuate în legătură cu procedura în sensul articolului 91 litera (b) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice.

(a se vedea punctul 34)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Ordonanța De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP și T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, punctul 37

Tribunalul Funcției Publice: Ordonanța Missir Mamachi di Lusignano/Comisia, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, punctul 31