Language of document : ECLI:EU:F:2014:260

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(prvi senat)

z dne 2. decembra 2014

Zadeva F‑142/11 DEP

Erik Simpson

proti

Svetu Evropske unije

„Javni uslužbenci – Postopek – Odmera stroškov“

Predmet: Predlog za odmero stroškov, ki ga je na podlagi člena 92(1) Poslovnika v različici, ki je veljala ob vložitvi (v nadaljevanju: nekdanji Poslovnik), vložil E. Simpson na podlagi sodbe Sodišča za uslužbence z dne 12. decembra 2013, Simpson/Svet (F‑142/11, EU:F:2013:201, v zvezi s katero je bila vložena pritožba pri Splošnem sodišču Evropske unije, zadeva T‑130/14 P).

Odločitev: Skupni znesek stroškov, ki jih mora Svet Evropske unije povrniti E. Simpsonu iz naslova stroškov, ki se lahko povrnejo, v zadevi F‑142/11, se določi v višini 8.600 EUR, ki ga je treba povečati za davek na dodano vrednost, ki se morebiti dolguje na ta znesek.

Povzetek

Sodni postopek – Stroški – Odmera – Stroški, ki se lahko povrnejo – Pojem – Davek na dodano vrednost – Vključitev, če zadevna oseba ni davčni zavezanec

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 91(b))

Tožeči stranki, ki ni zavezanka za plačilo davka na dodano vrednost, ni mogoče povrniti davka na dodano vrednost, ki ga je morebiti plačala na storitve, ki ji jih je obračunal njen odvetnik. Torej davek na dodano vrednost, ki je bil morebiti plačan na nagrado, ki se šteje za nujno, za tožečo stranko pomeni strošek, ki ga ima zaradi postopka, v smislu člena 91(b) nekdanjega Poslovnika Sodišča za uslužbence.

(Glej točko 34.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje, sklep De Nicola/EIB, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP in T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, točka 37;

Sodišče za uslužbence, sklep Missir Mamachi di Lusignano/Komisija, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, točka 31.