Language of document : ECLI:EU:F:2014:273

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhý senát)

11. prosince 2014

Věc F‑14/14

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Článek 34 odst. 1 a 2 jednacího řádu – Narušení řádného výkonu spravedlnosti – Vyloučení advokáta z řízení“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a.

Rozhodnutí:      Na základě čl. 34 odst. 1 a 2 jednacího řádu se p. Z vylučuje z řízení. Kopie tohoto usnesení se zasílá příslušným italským orgánům, kterým p. Z podléhá.

Shrnutí

Soudní řízení – Zastupování účastníků řízení – Vyloučení z řízení uplatněné vůči zástupci účastníka řízení

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 34 odst. 1 a 2)

Článek 34 odst. 1 a 2 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu je třeba použít při vyloučení advokáta žalobce z řízení před uvedeným Soudem a při zaslání kopie usnesení příslušným vnitrostátním orgánům, kterým tento advokát podléhá, je-li dostatečně prokázáno, že tento advokát svým nerozvážným chováním přispívá k tomu, že se žalobce nadále chová jako notorický sudič, což se vzhledem k neobyčejně vysokému počtu žalob podaných tímto žalobcem ke třem unijním soudům, jejichž množství nemůže běžně pečlivému advokátovi uniknout, ukazuje jako velmi škodlivé pro řádný výkon spravedlnosti.

Za těchto okolností neplní advokát zcela svou roli, v rámci které má radit žalobci, aby se na soud obracel s mírou a každopádně nepodával opakující se a nadbytečnou žalobu, která může ještě více zvýšit pracovní zatížení všech tří unijních soudů, které jsou již tak značně a často zbytečně přetíženy žalobami podanými zúčastněným.

Vyloučení nutí žalobce určit jiného advokáta podle čl. 34 odst. 3 jednacího řádu Soudu, ale nijak nezasahuje do toho, jak uvedený Soud meritorně posoudí žalobu, kterou se musí zabývat, dokud si žalobce zachovává právní zájem na podání žaloby, nevezme žalobu zpět nebo se žaloba nestane bezpředmětnou.

(viz body 20 až 23)