Language of document : ECLI:EU:F:2014:273

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(δεύτερο τμήμα)

της 11ης Δεκεμβρίου 2014

Υπόθεση F‑14/14

Luigi Marcuccio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Άρθρο 34, παράγραφοι 1 και 2, του Κανονισμού Διαδικασίας – Πλήγμα στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης – Αποκλεισμός δικηγόρου από τη διαδικασία»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής.

Απόφαση:      Ο Z αποκλείεται από τη διαδικασία δυνάμει του άρθρου 34, παράγραφοι 1 και 2, του Κανονισμού Διαδικασίας. Αντίγραφο της παρούσας διατάξεως αποστέλλεται στις αρμόδιες ιταλικές αρχές, στη δικαιοδοσία των οποίων εμπίπτει ο Z.

Περίληψη

Ένδικη διαδικασία – Εκπροσώπηση των διαδίκων – Αποκλεισμός εκπροσώπου διαδίκου από τη διαδικασία

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34 §§ 1 και 2)

Συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 34, παράγραφοι 1 και 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης για τον αποκλεισμό του δικηγόρου ενός προσφεύγοντος από τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου τούτου και για την αποστολή αντιγράφου της διατάξεως στις αρμόδιες εθνικές αρχές, στη δικαιοδοσία των οποίων αυτός εμπίπτει, οσάκις αποδεικνύεται επαρκώς ότι ο δικηγόρος αυτός, με τη συμπεριφορά του, συμβάλλει, χωρίς διάκριση, στη διατήρηση της δικομανίας του προσφεύγοντος, η οποία, λαμβανομένου υπόψη του ιδιαιτέρως μεγάλου αριθμού προσφυγών που άσκησε ο προσφεύγων ενώπιον των τριών δικαστηρίων της Ένωσης, αριθμού που δεν μπορεί να διαφεύγει της προσοχής ενός δικηγόρου που επιδεικνύει τη συνήθη επιμέλεια, αποδεικνύεται ιδιαιτέρως βλαπτική για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

Υπό τις συνθήκες αυτές, ο δικηγόρος δεν εκπληρώνει προσηκόντως την αποστολή του που συνίσταται στο να συμβουλεύει τον προσφεύγοντα να προσφεύγει στη δικαιοσύνη με μέτρο και, εν πάση περιπτώσει, να μην ασκεί κατ’ επανάληψη και ως εκ περισσού προσφυγή που μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το πινάκιο των τριών δικαστηρίων της Ένωσης, ήδη κατά πολύ και, συχνά, ανωφελώς υπερφορτωμένο από τις προσφυγές που άσκησε ο προσφεύγων.

Ο αποκλεισμός υποχρεώνει τον προσφεύγοντα να διορίσει άλλο δικηγόρο βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, αλλά ουδόλως προδικάζει την εκτίμηση στην οποία θα προβεί το δικαστήριο τούτο επί της ουσίας της προσφυγής, της οποίας εξακολουθεί να επιλαμβάνεται, όσο ο προσφεύγων διατηρεί έννομο συμφέρον, δεν παραιτείται ή η προσφυγή δεν έχει καταστεί άνευ αντικειμένου.

(βλ. σκέψεις 20 έως 23)