Language of document : ECLI:EU:F:2014:273

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(toinen jaosto)

11 päivänä joulukuuta 2014

Asia F‑14/14

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

 Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 2 kohta – Hyvän oikeudenkäytön loukkaaminen – Asianajajalle asetettu kielto esiintyä asian käsittelyssä

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne.

Ratkaisu:      Asianajaja Z:lle asetetaan työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 2 kohdan mukainen kielto esiintyä asian käsittelyssä. Italialaisille viranomaiselle, joiden toimivallan alaisuuteen asianajaja Z kuuluu, toimitetaan jäljennös tästä määräyksestä.

Tiivistelmä

Tuomioistuinmenettely – Asianosaisten edustajat – Asianosaisen edustajalle asetettu kielto esiintyä asian käsittelyssä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 2 kohta)

On aiheellista soveltaa virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 2 kohtaa ja asettaa virkamiestuomioistuimessa vireillä olevassa menettelyssä kantajan edustajana toimivalle asianajajalle kielto esiintyä sen käsittelyssä ja toimittaa jäljennös määräyksestä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joiden toimivallan alaisuuteen asianajaja kuuluu, kun on osoitettu riittävällä tavalla, että tämä asianajaja myötävaikuttaa tällaisella arvostelukyvyttömällä toiminnalla asianomaisen osapuolen pakkomielteenomaisten käräjöimisen taipumusten toteuttamista. Asianomainen osapuoli on osoittautunut huomattavaksi häiriötekijäksi hyvän oikeudenhoidon kannalta kun otetaan huomioon hänen unionin tuomioistuimissa nostamiensa kanteiden erittäin suuri määrä, joka ei voinut käsiteltävässä asiassa jäädä huomaamatta tavanomaisen tarkkaavaiselta asianajajalta.

Näissä olosuhteissa asianajaja ei ole noudattanut täysin tehtäväänsä, jonka puitteissa hänen on neuvottava kantajaa noudattamaan harkitsevaisuutta oikeustoimiin ryhtymisessä ja joka tapauksessa jättämään nostamatta kannetta, joka on toistuva ja tarpeeton ja on omiaan vain lisäämään entisestään unionin kolmen tuomioistuimen käsiteltävänä olevien asioiden määrää, koska asianomainen henkilö on nostamillaan kanteilla jo suuressa määrin ja usein aiheuttanut unionin tuomioistuimille turhaa lisätyötä.

Kantaja joutuu tämän kiellon seurauksena vaihtamaan edustajaa virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti, mutta se ei millään tavoin vaikuta siihen, millä tavoin virkamiestuomioistuin tulee arvioimaan pääasiaa kanteessa, joka pysyy vireillä virkamiestuomioistuimessa niin kauan kuin kantajalla on oikeussuojan tarve, kantaja ei ole peruuttanut kannetta tai kanne ei jää vaille tarkoitusta.

(ks. 20–23 kohta)