Language of document : ECLI:EU:F:2014:273

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2014. gada 11. decembrī

Lieta F‑14/14

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Reglamenta 34. panta 1. un 2. punkts – Pareizas tiesvedības aizskārums – Aizliegums advokātam piedalīties tiesvedībā

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam.

Nolēmums      Advokātam Z. tiek aizliegts piedalīties tiesvedībā atbilstoši Reglamenta 34. panta 1. un 2. punktam. Šī rīkojuma kopija tiek nosūtīta Itālijas kompetentajām iestādēm, kurām advokāts Z. ir pakļauts

Kopsavilkums

Tiesvedība – Lietas dalībnieku pārstāvība – Aizliegums lietas dalībnieka pārstāvim piedalīties tiesvedībā

(Eiropas Savienības Civildienesta tiesas Reglamenta 34. panta 1. un 2. punkts)

Ir jāpiemēro Civildienesta tiesas Reglamenta 34. panta 1. un 2. punkts, lai aizliegtu prasītāja advokātam piedalīties tiesvedībā minētajā tiesā un lai nosūtītu šī rīkojuma kopiju valsts kompetentajām iestādēm, kurām viņš ir pakļauts, ja ir pietiekami pierādīts, ka šis advokāts ar savu attieksmi nesaprātīgi sekmē prasītāja tieksmi strīdēties, kas, ņemot vērā minētā prasītāja ļoti lielo trijās Savienības tiesās celto prasību skaitu – šajā gadījumā to, cik šis skaits ir liels, rūpīgs advokāts nevar nezināt, – izrādās ļoti traucējoši pareizai tiesvedībai.

Šādos apstākļos advokāts pilnībā neizpilda savu lomu, kuras dēļ viņam vajadzētu prasītājam ieteikt vērsties tiesā ar mēra izjūtu, un katrā ziņā nevajadzētu celt atkārtotu un lieku prasību, kura var vēl vairāk noslogot triju Savienības tiesu tiesvedības darbību, jo ar ieinteresētās personas celtajām prasībām tā jau ir tikusi plaši un bieži vien lieki pārslogota.

Šis aizliegums uzliek prasītājam pienākumu izraudzīties citu advokātu atbilstoši Civildienesta tiesas Reglamenta 34. panta 3. punktam, bet nekādi iepriekš neietekmē vērtējumu, kāds minētajai tiesai būs jāveic attiecībā uz prasību pēc būtības, kura šajā tiesā joprojām paliek iesniegta tikmēr, kamēr prasītājam saglabājas interese celt prasību, kamēr prasītājs nav atteicies no lietas vai kamēr prasībai nav zudis priekšmets.

(skat. 20.–23. punktu)