Language of document : ECLI:EU:F:2014:273

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a doua)

11 decembrie 2014

Cauza F‑14/14

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Articolul 34 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură – Atingere adusă bunei administrări a justiției – Excluderea din procedură a unui avocat”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106 din aceasta

Decizia:      Îl exclude pe Z din procedură în temeiul articolului 34 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură. Adresează o copie a prezentei ordonanțe autorităților competente italiene de care aparține Z.

Sumarul ordonanței

Procedură jurisdicțională – Reprezentarea părților – Excluderea din procedură a reprezentantului unei părți

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 34 alin. (1) și (2)]

Se impune aplicarea articolului 34 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice pentru a exclude avocatul unui reclamant din procedura în fața Tribunalului și pentru a adresa o copie a ordonanței autorităților competente naționale de care acesta aparține, atunci când se dovedește în mod suficient că, prin comportamentul său, acest avocat contribuie, fără discernământ, la întreținerea reacției adverse a reclamantului care, ținând seama de numărul deosebit de ridicat de acțiuni introduse de acesta în fața instanțelor Uniunii, număr a cărui importanță nu putea să fie ignorată de un avocat normal de diligent, s‑a dovedit extrem de dăunătoare bunei administrări a justiției.

În aceste condiții, avocatul nu își îndeplinește pe deplin rolul său care trebuie să îl determine să îl consilieze pe reclamant să acționeze în justiție cu măsură și, în orice caz, să nu formuleze o acțiune repetitivă și redundantă care poate să aglomereze și mai mult contenciosul celor trei jurisdicții ale Uniunii, acesta din urmă fiind deja semnificativ și, adesea, inutil supraîncărcat de acțiunile formulate de partea interesată.

Această excludere îl obligă pe reclamant să desemneze un alt avocat în temeiul articolului 34 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, însă nu prejudecă în niciun fel aprecierea pe care Tribunalul menționat va fi obligat să o facă asupra fondului acțiunii cu care rămâne sesizat atât timp cât reclamantul își păstrează interesul să exercite acțiunea, cât nu se desistează sau cât timp acțiunea nu rămâne fără obiect.

(a se vedea punctele 20-23)