Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad (Bulharsko) dne 24. července 2015 – Petya Milkova v. Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

(Věc C-406/15)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varhoven administrativen sad

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Petya Milkova

Žalovaná: Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol (Agentura pro privatizaci a postprivatizační kontroly)

Další účastnice řízení: Varhovna administrativna prokuratura

Předběžné otázky

Umožňuje čl. 5 odst. 2 Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením členským státům zákonem stanovit specifickou předchozí ochranu před propuštěním u osob se zdravotním postižením, které jsou zaměstnanci, nikoli však u úředníků s týmž postižením?

Připouštějí články 4 a další ustanovení směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání1 , vnitrostátní právní úpravu, která poskytuje specifickou předchozí ochranu před propuštěním pouze osobám se zdravotním postižením, které jsou zaměstnanci, nikoli však i úředníkům s týmž postižením?Umožňuje článek 7 směrnice 2000/78, aby byla stanovena specifická předchozí ochrana před propuštěním pouze pro osoby se zdravotním postižením, které jsou zaměstnanci, nikoli však i pro úředníky s týmž postižením?V případě záporné odpovědi na první a třetí otázku: Požaduje dodržení ustanovení mezinárodního práva a práva Společenství vzhledem k uvedeným skutečnostem a okolnostem této věci, aby vnitrostátním zákonodárcem stanovenou specifickou předchozí ochranu před propuštěním pro osoby se zdravotním postižením, které jsou zaměstnanci, bylo možno

použít i na úředníky s týmž postižením?

____________

1 Úř. Věst. L 303, S. 16.