Language of document :

2015 m. liepos 24 d. Varhoven administrativen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Petya Milkova / Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

(Byla C-406/15)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven administrativen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Petya Milkova

Atsakovė: Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

Kiti byloje dalyvaujantys asmenys: Varhovna administrativna prokuratura

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 5 straipsnio 2 dalį valstybėms narėms leidžiama įstatymais nustatyti specialią išankstinę apsaugą nuo atleidimo iš darbo tik žmonėms su negalia, kurie yra darbuotojai, tačiau nenumatyti jos tarnautojams, turintiems tokią pačią negalią?

2.    Ar pagal 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB1 , nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 4 straipsnį ir kitas nuostatas leidžiama nacionalinės teisės norma, kuria speciali išankstinė apsauga nuo atleidimo iš darbo suteikiama tik žmonėms su negalia, kurie yra darbuotojai, tačiau nesuteikiama tarnautojams, turintiems tokią pačią negalią?3.    Ar pagal Direktyvos 2000/78 7 straipsnį leidžiama specialią išankstinę apsaugą nuo atleidimo iš darbo numatyti tik žmonėms su negalia, kurie yra darbuotojai, tačiau nenumatyti jos tarnautojams, turintiems tokią pačią negalią?4.    Jeigu atsakymas į pirmąjį ir trečiąjį klausimus būtų neigiamas: ar, laikantis tarptautinių ir Bendrijos teisės normų ir atsižvelgiant į nurodytas šios bylos faktines aplinkybes, reikalaujama, kad nacionalinio įstatymų leidėjo numatyta speciali išankstinė apsauga nuo atleidimo iš darbo žmonėms su negalia, kurie yra darbuotojai, turi būti taikoma ir tarnautojams, turintiems tokią pačią negalią?

____________

1 OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79.