Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 9. september 2015 – De Loecker mod EEAS

(Sag F-28/14) 1

(Personalesag – ansatte i EEAS – midlertidigt ansat – delegationschef i et tredjeland – brud på tillidsforhold – overførsel til EEAS’s hovedkvarter – opsigelse af ansættelseskontrakten før tid – varsel – begrundelse for afgørelsen – vedtægtens artikel 26 – ret til forsvar – ret til kontradiktion)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Stéphane De Loecker (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne J.-N. Louis og D. de Abreu Caldas, derefter ved advokaterne J.-N. Louis og N. de Montigny)Sagsøgt: Tjenesten for EUʼs Optræden Udadtil (EEAS) (ved S. Marquardt og M.

edtægtens artikel 26 – ret til forsvar – ret til kontradiktion)Processprog: franskParterSagsøger: Sté

phane De Loecker

(Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne J.-N. Louis og D. de Abreu Caldas, derefter ved advokaterne J.-N. Louis og N. de Montigny)Sagsøgt: Tjenesten for EUʼs Optræden Udadtil (EEAS)