Language of document :

2015 m. rugsėjo 9 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje De Loecker / EIVT

(Byla F-28/14)1

(Viešoji tarnyba – EIVT personalas – Laikinasis tarnautojas – Delegacijos trečiojoje šalyje vadovas – Pasitikėjimo santykių nutrūkimas – Perkėlimas į EIVT būstinę – Pirmalaikis darbo sutarties nutraukimas – Įspėjimas – Sprendimo motyvavimas – Tarnybos nuostatų 26 straipsnis – Teisė į gynybą – Teisė būti išklausytam)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Stéphane De Loecker (Briuselis, Belgija), iš pradžių atstovaujamas advokatų J.-N. Louis ir D. de Abreu Caldas, po to – advokatų J.-N. Louis ir N. de Montigny

Atsakovė: Europos išorės veiksmų tarnyba, atstovaujama S. Marquardt ir M. Silva

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės sprendimus nutraukti ieškovo laikinojo tarnautojo sutartį, atsisakyti jį išklausyti dėl psichologinio priekabiavimo faktų, atmesti jo prašymą paskirti išorės ekspertą ir užregistruoti jo skundą kaip prašymą. Sprendimo rezoliucinė dalis1.    Atmesti ieškinį.2.    S. De Loecker padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos visos Europos išorės veiksmų tarnybos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

____________

1 OL C 184, 2014 6 16, p. 44.