Language of document : ECLI:EU:F:2015:36

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(egyesbíró)

2015. április 29.

F‑17/14. sz. ügy

Carlos Ibáñez Martínez

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Tisztviselők – Érdempontok adása – Az értékelésekért felelős bizottság véleménye – Az adminisztráció széles mérlegelési jogköre – Egyenlő bánásmód”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben C. Ibáñez Martínez az Európai Parlament azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben az a felperesnek a 2012. évi előléptetési időszakban két, nem pedig három érdempontot ad.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. C. Ibánez Martíneznek magának kell viselnie saját költségeit és köteles viselni az Európai Parlament részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Előléptetés – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – Az adminisztráció mérlegelési jogköre – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok – Nyilvánvaló értékelési hiba – Fogalom

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk)

Az adminisztráció széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a személyzeti szabályzat 45. cikke szerinti előléptetésről szóló határozat meghozatalának keretében figyelembe veendő érdemek értékelését illetően, és ugyanez a helyzet következésképpen az érdempontokat adó határozat esetében is. Az uniós bíróság által gyakorolt felülvizsgálatnak így arra a kérdésre kell korlátozódnia, hogy tekintettel azokra a módokra és eszközökre, amelyek az adminisztráció álláspontjának kialakulásához vezethettek, az adminisztráció a nem kifogásolható kereteken belül maradt‑e, és mérlegelési jogkörével nem élt‑e nyilvánvalóan hibásan.

Márpedig annak megállapítása, hogy az adminisztráció elkövetett‑e nyilvánvaló hibát azon tények értékelése során, amelyek egy határozat megsemmisítését igazolják, azt feltételezi, hogy a bizonyítékoknak, amelyeket a felperesnek kell előterjesztenie, elegendőeknek kell lenniük ahhoz, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság által elfogadott értékelést hihetőségétől megfosszák. Másképpen fogalmazva a nyilvánvaló hibára alapított jogalapot el kell utasítani, ha az érintett tisztviselő által előterjesztett bizonyítékok ellenére a kérdéses értékelést továbbra is helytállónak vagy megalapozottnak lehet tartani. Az előléptetéssel kapcsolatban az értékelési hibát csupán akkor lehet nyilvánvalónak tekinteni, ha az könnyen észrevehető, és nyilvánvalóan megállapítható több olyan kritérium alapján, amelyeknek a jogalkotó az adminisztráció döntési jogkörének gyakorlását alá kívánta vetni.

Ezzel kapcsolatban az adminisztráció széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik különösen a tekintetben, hogy milyen jelentőséget tulajdonít a személyzeti szabályzat 45. cikkének (1) bekezdésében említett három szempontnak, mivel e rendelkezések nem zárják ki a súlyozás lehetőségét.

(lásd a 42–44. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke: Canga Fano kontra Tanács ítélet, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, 123. pont;

Közszolgálati Törvényszék: Collee kontra Parlament ítélet, F‑148/06, EU:F:2008:169, 39. és 40. pont; Canga Fano kontra Tanács ítélet, F‑104/09, EU:F:2011:29, 35. pont; Buxton kontra Parlament ítélet, F‑50/11, EU:F:2012:51, 37. és 38. pont; Bouillez kontra Tanács ítélet, F‑75/11, EU:F:2012:152, 58. pont.