Language of document : ECLI:EU:F:2015:36

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (vienas teisėjas)

SPRENDIMAS

2015 m. balandžio 29 d.

Byla F‑17/14

Carlos Ibáñez Martínez

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Nuopelnų balų skyrimas – Vertinimo ataskaitų komiteto nuomonė – Didelė administracijos diskrecija – Vienodas požiūris“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo C. Ibáñez Martínez prašo panaikinti Europos Parlamento sprendimą vietoj trijų nuopelnų balų skirti jam du nuopelnų balus per 2012 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. C. Ibáñez Martínez turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Parlamento patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų palyginimas – Administracijos diskrecija – Teisminė kontrolė – Ribos – Akivaizdi vertinimo klaida – Sąvoka

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

Administracija turi didelę diskreciją vertinti nuopelnus, į kuriuos turi būti atsižvelgta priimant sprendimą dėl pareigų paaukštinimo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį, ir atitinkamai priimti sprendimą dėl nuopelnų balų skyrimo. Taigi Sąjungos teismo kontrolė turi apsiriboti klausimu, ar, atsižvelgiant į būdus ir priemones, kuriomis remdamasi administracija galėjo atlikti savo vertinimą, ji neviršijo įgaliojimų ir nesinaudojo diskrecija akivaizdžiai klaidingai.

Norint pripažinti, kad administracija padarė akivaizdžią faktinių aplinkybių vertinimo klaidą, kuria galima pateisinti sprendimo panaikinimą, ieškovas turi pateikti įrodymų, kurių pakaktų kompetentingos tarnybos vertinimų patikimumui paneigti. Kitaip tariant, pagrindas, susijęs su akivaizdžia vertinimo klaida, turi būti atmestas, jeigu, nepaisant suinteresuotojo pareigūno pateiktų įrodymų, ginčijamą administracijos vertinimą vis dar galima laikyti atitinkančiu tikrovę ar tinkamu. Paaukštinimo atveju klaida yra akivaizdi tik kai ji lengvai pastebima ir ją galima nesunkiai atskleisti remiantis kriterijais, kuriuos teisės aktų leidėjas numatė taikyti priimant sprendimus šioje srityje.

Kalbant konkrečiai, administracija turi didelę diskreciją suteikti atitinkamą reikšmę kiekvienam iš trijų kriterijų, numatytų Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 1 dalyje; jų nuostatose neatmetama šių kriterijų palyginimo galimybė.

(žr. 42–44 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: Sprendimo Canga Fano / Taryba, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, 123 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Collee / Parlamentas, F‑148/06, EU:F:2008:169, 39 ir 40 punktai; Sprendimo Canga Fano / Taryba, F‑104/09, EU:F:2011:29, 35 punktas; Sprendimo Buxton / Parlamentas, F‑50/11, EU:F:2012:51, 37 ir 38 punktai ir Sprendimo Bouillez / Taryba, F‑75/11, EU:F:2012:152, 58 punktas.