Language of document : ECLI:EU:T:2015:80

Usnesení Tribunálu (třetího senátu) ze dne 2. února 2015 – Gascogne Sack Deutschland a Gascogne v. Evropská unie

(Věc T‑577/14)

„Žaloba na náhradu škody – Přiměřená lhůta – Chybné označení žalované – Zastupování Unie – Zamítnutí námitky nepřípustnosti“

1.                     Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Určení žalovaného – Označení Unie v rámci žaloby na náhradu škody – Přípustnost [Článek 256 odst. 1 SFEU, článek 268 SFEU a čl. 340 odst. 2 SFEU; statut Soudního dvora, článek 21; jednací řád Tribunálu, čl. 44 odst. 1 písm. b)] (viz body 15–19)

2.                     Žaloba na náhradu škody – Žaloba proti orgánu, který údajně založil odpovědnost Unie – Přípustnost – Podmínky (Články 13 SEU a 19 SEU; čl. 256 odst. 1 SFEU, článek 268 SFEU a čl. 340 odst. 2 SFEU) (viz body 22–29, 35, 38, 43)

3.                     Soudní řízení – Délka trvání řízení před Tribunálem – Přiměřená lhůta – Spor o existenci porušení pravidel hospodářské soutěže – Nedodržení přiměřené lhůty – Důsledky – Mimosmluvní odpovědnost – Žádost zakládající se na nepřiměřené délce řízení před Tribunálem – Složení soudního kolegia (Článek 256 odst. 1 SFEU, článek 268 SFEU a čl. 340 odst. 2 SFEU; Listina základních práv Evropské unie, čl. 47 odst. 2) (viz body 54–64)

Předmět

Žaloba na náhradu škody směřující k získání náhrady škody, která žalobcům údajně vznikla z důvodu nepřiměřené délky řízení před Tribunálem ve věcech T‑72/06, Groupe Gascogne v. Komise, a T‑79/06, Sachsa Verpackung v. Komise.

Výrok

1)

Námitka nepřípustnosti se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.