Language of document : ECLI:EU:T:2015:80

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 2.2.2015 – Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne vastaan Euroopan unioni

(asia T‑577/14)

Vahingonkorvauskanne – Oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto – Vastaajan nimeäminen virheellisesti – Unionin edustaminen – Oikeudenkäyntiväitteen hylkääminen

1.                     Tuomioistuinmenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Vastaajan yksilöinti – Unionin nimeäminen vastaajaksi vahingonkorvauskanteen yhteydessä – Tutkittavaksi ottaminen (SEUT 256 artiklan 1 kohta, SEUT 268 artikla ja SEUT 340 artiklan toinen kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artikla; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 15–19 kohta)

2.                     Vahingonkorvauskanne – Kanne unionin vastuun väitetysti synnyttänyttä toimielintä vastaan – Tutkittavaksi ottamisen edellytykset (SEU 13 ja SEU 19 artikla; SEUT 256 artiklan 1 kohta, SEUT 268 artikla ja SEUT 340 artiklan toinen kohta) (ks. 22–29, 35, 38 ja 43 kohta)

3.                     Tuomioistuinmenettely – Oikeudenkäynnin kesto unionin yleisessä tuomioistuimessa – Oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto – Kilpailusääntöjen rikkomista koskeva oikeusriita – Kohtuullisen määräajan ylittäminen – Seuraukset – Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Vaatimus, joka perustuu oikeudenkäynnin kohtuuttomaan kestoon unionin yleisessä tuomioistuimessa – Ratkaisukokoonpanon koostumus (SEUT 256 artiklan 1 kohta, SEUT 268 artikla ja SEUT 340 artiklan toinen kohta; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toinen kohta) (ks. 54–64 kohta)

Aihe

Vahingonkorvauskanne, jolla vaaditaan korvaamaan kantajien unionin yleisessä tuomioistuimessa asiassa T‑72/06, Groupe Gascogne vastaan komissio, ja asiassa T‑79/06, Sachsa Verpackung vastaan komissio, käydyn oikeudenkäynnin liiallisen keston vuoksi väitetysti kärsimä vahinko

Ratkaisu

1)

Oikeudenkäyntiväite hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.