Language of document : ECLI:EU:T:2015:80

Rješenje Općeg suda (treće vijeće) od 2. veljače 2015. – Gascogne Sack Deutschland i Gascogne protiv Europske unije

(predmet T‑577/14)

„Tužba za naknadu štete – Razuman rok – Pogrešna naznaka tužitelja – Zastupanje Unije – Odbijanje prigovora nedopuštenosti“

1.                     Sudski postupak – Akt kojim se pokreće postupak – Formalni zahtjevi – Identifikacija tuženika – Naznaka Unije u okviru tužbe za naknadu štete – Dopuštenost (čl. 256. st. 1., čl. 268. i čl. 340. st. 2. UFEU‑a; Statut Suda, čl. 21.; Poslovnik Općeg suda, čl. 44., st. 1. t. (b)) (t. 15.‑19.)

2.                     Tužba za naknadu štete – Tužba usmjerena protiv institucije koja je navodno učinila Uniju odgovornom – Pretpostavke (čl. 13. i 19. UEU‑a; čl. 256. st. 1., čl. 268. i čl. 340. st. 2. UFEU‑a) (t. 22.‑29., 35., 38., 43.)

3.                     Sudski postupak – Trajanje postupka pred Općim sudom – Razuman rok – Spor o postojanju povrede pravila tržišnog natjecanja – Nepoštovanje razumnog roka – Posljedice – Izvanugovorna odgovornost – Zahtjev koji se temelji na pretjeranom trajanju postupka pred Općim sudom – Sastav sudaca koji odlučuju (čl. 256. st. 1., čl. 268. i 340. st. 2. UFEU‑a; Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 47. st. 2.) (t. 54.‑64.)

Predmet

Tužba za naknadu štete radi popravljanja štete koju su tužitelji navodno pretrpjeli zbog nerazumnog trajanja postupka pred Općim sudom u predmetima T‑72/06, Groupe Gascogne/Komisija i T‑79/06, Sachsa Verpackung/Komisija.

Izreka

1.

Odbija se prigovor nedopuštenosti.

2.

O troškovima će se odlučiti naknadno.