Language of document : ECLI:EU:T:2015:80

2015 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) nutartis
Gascogne Sack Deutschland ir Gascogne / Europos Sąjunga

(Byla T‑577/14)

„Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Protingas terminas – Klaidingai nurodytas atsakovas – Atstovavimas Europos Sąjungai – Nepriimtinumu grindžiamo prieštaravimo atmetimas“

1.                     Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Ieškovės identifikavimas – Sąjungos paskyrimas nagrinėjant ieškinį dėl žalos atlyginimo – Priimtinumas (SESV 256 straipsnio 1 dalis, 268 straipsnis ir 340 straipsnio antra pastraipa; Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnis; Bendrojo Teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies b punktas) (žr. 15–19 punktus)

2.                     Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Institucijai, kuri tariamai sukėlė Sąjungos atsakomybę, pareikštas ieškinys – Priimtinumas – Sąlygos (ESS 13 ir 19 straipsniai; SESV 256 straipsnio 1 dalis, 268 straipsnis ir 340 straipsnio antra pastraipa) (žr. 22–29, 35, 38, 43 punktus)

3.                     Teismo procesas – Proceso Bendrajame Teisme trukmė – Protingas terminas – Byla, susijusi su konkurencijos taisyklių pažeidimo buvimu – Protingo termino nesilaikymas – Pasekmės – Deliktinė atsakomybė – Pernelyg ilga proceso Bendrajame Teisme trukme grindžiamas prašymas – Teismo sudėtis (SESV 256 straipsnio 1 dalis, 268 straipsnis ir 340 straipsnio antra pastraipa; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antra pastraipa) (žr. 54–64 punktus)

Dalykas

Ieškinys dėl žalos atlyginimo, kuriuo siekiama, kad būtų atlyginta ieškovių dėl pernelyg ilgos bylų T‑72/06, Groupe Gascogne / Komisija, ir T‑79/06, Sachsa Verpackung / Komisija procedūros Bendrajame Teisme trukmės tariamai patirta žala.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą.

2.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.