Language of document : ECLI:EU:T:2015:80

Ordonanța Tribunalului (Camera a treia) din 2 februarie 2015 – Gascogne Sack Deutschland și Gascogne/Uniunea Europeană

(Cauza T‑577/14)

„Acțiune în despăgubire – Termen rezonabil – Desemnarea eronată a pârâtului – Reprezentarea Uniunii – Respingerea excepției de inadmisibilitate”

1.                     Procedură jurisdicțională – Cerere de sesizare – Cerințe de formă – Identificarea pârâtului – Desemnarea Uniunii în cadrul unei acțiuni în despăgubire – Admisibilitate [art. 256 alin. (1) TFUE, art. 268 TFUE și art. 340 al doilea paragraf TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 21; Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 44 alin. (1) lit. (b)] (a se vedea punctele 15-19)

2.                     Acțiune în despăgubire – Acțiune îndreptată împotriva instituției despre care se pretinde că a angajat răspunderea Uniunii – Admisibilitate – Condiții (art. 13 TUE și 19 TUE; art. 256 alin. (1) TFUE, art. 268 TFUE și art. 340 al doilea paragraf TFUE) (a se vedea punctele 22-29, 35, 38 și 43)

3.                     Procedură jurisdicțională – Durata procedurii în fața Tribunalului – Termen rezonabil – Litigiu privind existența unei încălcări a normelor de concurență – Nerespectarea unui termen rezonabil – Consecințe – Răspundere extracontractuală – Cerere întemeiată pe o durată excesivă a procedurii în fața Tribunalului – Compunerea completului de judecată (art. 256 alin. (1) TFUE, art. 268 TFUE și art. 340 al doilea paragraf TFUE; carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 47 al doilea paragraf) (a se vedea punctele 54-64)

Obiectul

Acțiune în despăgubire prin care se urmărește repararea pretinsului prejudiciu suferit de reclamante din cauza duratei nerezonabile a procedurii în fața Tribunalului în cadrul cauzelor T‑72/06, Groupe Gascogne/Comisia, și T‑79/06, Sachsa Verpackung/Comisia

Dispozitivul

1)

Respinge excepția de inadmisibilitate.

2)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.