Language of document : ECLI:EU:T:2015:80

Sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 2. februarja 2015 –

Gascogne Sack Deutschland in Gascogne/Evropska unija

(Zadeva T‑577/14)

„Odškodninska tožba – Razumni rok – Napačna navedba tožene stranke v tožbi – Zastopanje Unije – Zavrnitev ugovora nedopustnosti“

1.                     Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Formalne zahteve – Opredelitev tožene stranke – Navedba Unije v okviru odškodninske tožbe – Dopustnost (členi 256(1) PDEU, 268 PDEU in 340, drugi odstavek, PDEU; Statut Sodišča, člen 21; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 44(1)(b)) (Glej točke od 15 do 19.)

2.                     Odškodninska tožba – Tožba proti instituciji, ki naj bi povzročila odgovornost Unije – Dopustnost – Pogoji (člena 13 PDEU in 19 PDEU; členi 256(1) PDEU, 268 PDEU in 340, drugi odstavek, PDEU) (Glej točke od 22 do 29, 35, 38 in 43.)

3.                     Sodni postopek – Trajanje postopka pred Splošnim sodiščem – Razumni rok – Spor, ki se nanaša na obstoj kršitve pravil o konkurenci – Nespoštovanje razumnega roka – Posledice – Nepogodbena odgovornost – Predlog, ki temelji na prekomernem trajanju postopka pred Splošnim sodiščem – Sestava senata (členi 256(1) PDEU, 268 PDEU in 340, drugi odstavek, PDEU; Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 47, drugi odstavek) (Glej točke od 54 do 64.)

Predmet

Odškodninska tožba, s katero se poskuša doseči povrnitev škode, ki naj bi tožečima strankama nastala zaradi nerazumega trajanja postopka pred Splošnim sodišče v zadevah T‑72/06, Groupe Gascogne/Komisija, in T‑79/06, Sachsa Verpackung/Komisija.

Izrek

1.

Ugovor nedopustnosti se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.