Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Fővárosi Ítélőtábla (Ουγγαρία) στις 2 Μαρτίου 2015 – Gazdasági Versenyhivatal κατά Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Υπόθεση C-102/15)

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Αιτούν δικαστήριο

Fővárosi Ítélőtábla

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα και εκκαλούσα: Gazdasági Versenyhivatal

Εναγόμενη και εφεσίβλητη: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει τον χαρακτήρα «ενοχής εξ οιονεί αδικοπραξίας», σύμφωνα με το άρθρο 5, σημείο 3, του κανονισμού (ΕΚ) 44/20011 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, η αξίωση που απορρέει από την επιστροφή προστίμου επιβληθέντος στο πλαίσιο διαδικασίας περί προστασίας του ανταγωνισμού και καταβληθέντος από διάδικο με έδρα σε άλλο κράτος μέλος —στον οποίο και επιστράφηκε το ποσό του προστίμου, η δε επιστροφή κρίθηκε εκ των υστέρων αδικαιολόγητη—, την οποία προβάλλει η αρχή ανταγωνισμού κατά του ως άνω διαδίκου με σκοπό την επιστροφή των τόκων οι οποίοι καταβλήθηκαν από την εν λόγω αρχή, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία σε περίπτωση επιστροφής ποσού;