Language of document :

A Fővárosi Ítélőtábla (Magyarország) által 2015. március 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gazdasági Versenyhivatal kontra Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(C-102/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Ítélőtábla

Az alapeljárás felei

Felperes: Gazdasági Versenyhivatal

Alperes: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A Tanács 2000. december 22-i 44/2001/EK1 rendelete 5. cikk 3. pontja szerinti jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekményből fakadó igénynek minősül-e a versenyfelügyeleti eljárásban kiszabott, a más tagállami székhelyű ügyfél által befizetett bírság – részére történő, utóbb alaptalannak minősült – visszatérítéséből származó azon követelés, melyet a versenyfelügyeleti hatóság támaszt az ügyféllel szemben a visszatérítés esetére az ügyfél javára jogszabályban meghatározott, a hatóság által megfizetett kamat visszafizetése iránt?