Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Ítélőtábla (Ungaria) la 2 martie 2015 - Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Cauza C-102/15)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Fővárosi Ítélőtábla

Părțile din procedura principală

Reclamant: Gazdasági Versenyhivatal

Pârâtă: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Întrebarea preliminară

Se consideră acțiune „în materie cvasidelictuală”, în conformitate cu articolul 5 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 44/20011 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, cererea rezultată din rambursarea unei amenzi impuse în cadrul unei proceduri în materie de înțelegeri, plătită de o parte cu sediul social în alt stat membru – căreia i s-a admis rambursarea, declarată ulterior nejustificată – pe care autoritatea de protecție a concurenței o formulează împotriva părții menționate pentru a obține recuperarea dobânzilor prevăzute de reglementare în beneficiul său în caz de rambursare și care au fost plătite de respectiva autoritate?