Language of document :

Tožba, vložena 10. julija 2015 – Ja zum Nürburgring/Komisija

(Zadeva T-373/15)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Ja zum Nürburgring e.V. (Nürburg, Nemčija) (zastopniki: D. Frey, M. Rudolph in S. Eggerath, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi delno ničnost Sklepa Komisije C(2014) 3634 final z dne 1. oktobra 2014 v zvezi z državnimi pomočmi SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN), ki jih je podelila Nemčija za Nürburgring,

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja devet tožbenih razlogov.

Prvi tožbeni razlog: nepravilna ugotovitev dejanskega stanja

Tožeča stranka navaja, da je Komisija kršila člen 108 PDEU v povezavi s členom 107 PDEU in členom 17 PEU, ker ni izpolnila obveznosti nadzora na področju državnih pomoči in ker njena odločitev v ključnih delih temelji na nepravilno ugotovljenem dejanskem stanju.

Drugi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji domnevne potrditve financiranja

Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da je Komisija storila očitno napako pri presoji, ko je menila, da je kupec sredstev, ki so bila prodana v okviru javnega razpisa, predložil potrdilo o financiranju, ki ga je izdal eden od finančnih partnerjev.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 107 PDEU in člena 108 PDEU, člena 4(4) in člena 14 Uredbe (ES) št. 659/19991 ter očitna napaka pri presoji

V okviru tretjega tožbenega razloga tožeča stranka med drugim navaja, da je bila omejitev konkurence na trgu, ki je bila povzročena z nezakonito državno pomočjo, zacementirana s prodajo sredstev. Dalje, obveznost vrnitve bi morala biti razširjena na kupca sredstev, prodanih na javnem razpisu, na podlagi gospodarske kontinuitete. Tožeča stranka dodaja, da prodaja pomeni novo državno pomoč, dodeljeno kupcu.

Četrti tožbeni razlog: kršitev člena 107 PDEU in člena 108 PDEU in očitna napaka pri presoji

Tožeča stranka v okviru tega tožbenega razloga v bistvu navaja, da prodaja ni bila opravljena na podlagi preglednega in nediskriminatornega javnega razpisa in da zato zadevna sredstva niso bila prodana po tržni ceni.