Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 21. září 2015 – Anagnostu a další v. Komise

(Věc F-72/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Povyšování – Povyšovací řízení 2010 a 2011 – Referenční sazby násobení – Článek 6 odst. 2 služebního řádu – Přechodná opatření pro období od 1. května 2004 do 30. dubna 2011 – Článek 9 přílohy XIII služebního řádu – Obecná prováděcí ustanovení k článku 45 služebního řádu – Stanovení limitů pro povýšení – Nezařazení na seznam povýšených úředníků – Právní zájem na podání žaloby“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Belgie) a 24 dalších žalobců (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupce: J. Currall, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh znějící zaprvé na zrušení rozhodnutí o stanovení limitů pro povýšení v povyšovacích řízeních 2010 a 2011 do platových tříd AD13 a AD14 a zadruhé na zrušení seznamu úředníků povýšených do platových tříd AD13 a AD14 v povyšovacím řízení 2010 a zrušení implicitního rozhodnutí Komise, kterým odmítla povýšit větší počet dalších úředníků do platových tříd AD12 a AD13.Výrok rozsudkuRozhodnutí Evropské komise ze dne 26. listopadu 2010 o nepovýšení A. Antoulase, D. Bruni, D. Nicolaidou-Kallergis a A. Xanthopoulose se zrušují.Ve zbývající části se žaloba zamítá. Evropská komise ponese čtyři pětadvacetiny vlastních nákladů řízení a nahradí čtyři pětadvacetiny nákladů řízení vynaložených žalobci.Žalobci s výjimkou A. Antoulase, D. Bruni, D. Nicolaidou-Kallergis a A. Xanthopoulose ponesou dvacet jedna pětadvacetin vlastních nákladů řízení a nahradí dvacet jedna pětadvacetin nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.

____________

1 Úř. věst. C 290, 1. 10. 2011, s. 20.