Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 21. septembra 2015 – Anagnostu a i./Komisia

(vec F-72/11)1

(Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2010 a 2011 – Multiplikačné sadzby – Článok 6 ods. 2 služobného poriadku – Prechodné opatrenia pre obdobie od 1. mája 2004 do 30. apríla 2011 – Článok 9 prílohy XIII služobného poriadku – Všeobecné vykonávacie ustanovenia podľa článku 45 služobného poriadku – Stanovenie limitov pre povýšenie – Nezapísanie do zoznamu povýšených úradníkov – Záujem na konaní)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Belgicko) a 24 ďalších žalobcov (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástup

covia s výnim

kou pána Antoulasa, pani Bruni, pani Nicolaidou-Kallergis a pána Xanthopoulosa znášajú dvadsať jeden dvadsať pätín vlastných trov konania a sú povinní nahradiť dvadsať jeden dvadsať pätín trov konania vynaložených Európskou komisiou.

____________

1 Ú. v. EÚ C 290, 1.10.2011, s. 20.