Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 21. septembra 2015 – Anagnostu in drugi/Komisija

(Zadeva F-72/11)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalni obdobji 2010 in 2011 – Referenčni množitelji – Člen 6(2) Kadrovskih predpisov – Prehodni ukrepi za obdobje med 1. majem 2004 in 30. aprilom 2011 – Člen 9 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom – Splošne določbe za izvajanje člena 45 Kadrovskih predpisov – Določitev pragov za napredovanje – Nevpis na seznam uradnikov, ki so napredovali – Pravni interes)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Belgija) in 24 drugih tožnikov (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnik: J. Currall, zastopnik)

Predmet

Tožba, s katero se predlaga, na eni strani, razglasitev ničnosti odločb o določitvi praga za napredovanje za napredovalna obdobja 2010 in 2011 v nazive AD13 in AD14 in, na drugi strani, razglasitev ničnosti seznama uradnikov, ki so napredovali v nazive AD13 in AD14 za napredovalno obdobje 2010 in razglasitev ničnosti implicitne odločbe Komisije o zavrnitvi napredovanja večjega števila drugih uradnikov v nazive AD12 ali AD13.IzrekOdločbe Evropske komisije z dne 26. novembra 2010, da g. Antoulas, ga. Bruni, ga. Nicolaidou-Kallergis in g. Xanthopoulos ne napredujejo, se razglasijo za nične.V preostalem se tožba zavrne.Evropska komisija nosi štiri petindvajsetine svojih stroškov in štiri petindvajsetine stroškov tožečih strank Druge stranke, ki niso g. Antoulas, ga. Bruni, ga. Nicolaidou-Kallergis in g. Xanthopoulos nosijo enaindvajset petindvajsetin svojih stroškov in enaindvajset petindvajsetin stroškov Komisije.

____________

1 UL C 290, 1.10.2011, str. 20.