Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.9.2015 – Silvan v. komissio

(Asia F-83/14)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Vuoden 2013 ylennyskierros – Päätös olla ylentämättä kantajaa – Henkilöstösääntöjen 43 artikla ja 45 artiklan 1 kohta – Komission yleiset täytäntöönpanosäännökset – Lainvastaisuusväite – Ansioiden vertailu – Arviointikertomusten huomioon ottaminen – Numeroina esitettyjen arvosanojen tai analyyttisten arviointien puuttuminen – Kirjalliset kommentit)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Juha Tapio Silvan (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas ja J.-N. Louis, sitten asianajajat J.-N. Louis ja N. de Montigny)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja päätettiin jättää ylentämättä palkkaluokkaan AST 10 Euroopan komission vuoden 2013 ylennyskierroksen yhteydessä.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Juha Tapio Silvan vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 7, 12.1.2015, s. 47.