Language of document :

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 22. rujna 2015. – Silvan protiv Komisije

(predmet F-83/14)1

(Javna služba – Dužnosnici – Postupak promaknuća za 2013. – Odluka o nepromicanju tužitelja – Članci 43. i 45., stavak 1. Pravilnika o osoblju– Opće provedbene odredbe Komisije – Prigovor nezakonitosti – Usporedba zasluga – Uzimanje u obzir izvješćâ o ocjeni – Nepostojanje brojčanih ocjena ili analitičkih procjena – Opisni komentari)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Juha Tapio Silvan (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: u početku D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas i J.-N. Louis, odvjetnici, zatim J.-N. Louis i N. de Montigny, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o nepromicanju tužitelja u sljedeći razred (AST 10) u postupku promaknuća Europske komisije za 2013. Izreka presudeTužba se odbija.Nalaže se J.T. Silvanu snošenje vlastitih troškova, kao i troškova Europske komisije.

____________

1 SL C 7, 12. 1. 2015., str. 47