Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 22. září 2015 – Gioria v. Komise

(Věc F-82/14)1

„Veřejná služba – Otevřená výběrová řízení – Výběrové řízení EPSO/AST/126/12 – Příbuzenský vztah mezi členem výběrové komise a žadatelem o pracovní místo – Střet zájmů – Článek 27 služebního řádu – Přijímání úředníků s nejvyšší úrovní bezúhonnosti – Rozhodnutí vyloučit žadatele o pracovní místo z výběrového řízení“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Roberto Gioria (Veruno, Itálie) (zástupce: M. Cornacchia, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí vyloučit žalobce z výběrového řízení EPSO/AST/126/12 z důvodu, že neinformoval výběrovou komisi o svém příbuzenském vztahu s jedním z členů výběrové komise.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Roberto Gioria ponese polovinu vlastních nákladů řízení.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených Robertem Gioriou.

____________

1 Úř. věst. C 388, 3.11.2014, s. 32.