Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2015. szeptember 22-i ítélete – Gioria kontra Bizottság

(F-82/14. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Nyílt versenyvizsgák – EPSO/AST/126/12 versenyvizsga – A vizsgabizottság egyik tagja és a pályázó közötti rokonsági kapcsolat – Érdek-összeütközés – A személyzeti szabályzat 27. cikke – A tisztesség legmagasabb követelményeinek megfelelő tisztviselők felvétele – A pályázót a vizsgáról kizáró határozat)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Roberto Gioria (Veruno, Olaszország) (képviselő: M. Cornacchia ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Gattinara meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO/AST/126/2012 versenyvizsgáról a felperest azon okból kizáró határozat megsemmisítése iránti kérelem, hogy nem tájékoztatta a kiválasztó bizottságot arról, hogy a vizsgabizottság egyik tagjával rokoni kapcsolatban áll.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.R. Gioria maga viseli saját költségeinek felét.Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit és köteles viselni az R. Gioria részéről felmerült költségek felét.

____________

1 HL C 388., 2014.11.3., 32. o.