Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 22. septembra spriedums – Gioria/Komisija

(lieta F-82/14) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Konkurss EPSO/AST/126/12 – Radniecības saikne starp atlases komisijas locekli un kandidātu – Interešu konflikts – Civildienesta noteikumu 27. pants – Ierēdņu ar visaugstāko integritātes pakāpi iecelšana amatā – Lēmums par kandidāta izslēgšanu no konkursa

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Roberto Gioria (Veruno, Itālija) (pārstāvis – M. Cornacchia, advokāts)Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un G. Gattinara)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu par prasītāja izslēgšanu no konkursa EPSO/AST/126/2012 par to, ka viņš nebija informējis atlases komisiju par radnieciskām saitēm ar vienu no tās locekļiemRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;R. Gioria sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem;Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina pusi no R. Gioria tiesāšanās izdevumiem.

____________

1     OV C 388, 3.11.2014.