Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 22 septembrie 2015 - Gioria/Comisia

(Cauza F-82/14)1

(Funcție publică – Concursuri generale – Concursul EPSO/AST/126/12 – Legătură de rudenie între un membru al juriului și un candidat – Conflict de interese – Articolul 27 din statut – Recrutarea funcționarilor cu cel mai înalt nivel de integritate – Decizie de excludere a candidatului din concurs)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Roberto Gioria (Veruno, Italia) (reprezentant: M. Cornacchia, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Gattinara, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de excludere a reclamantului din concursul EPSO/AST/126/2012 din cauza faptului că nu a informat comitetul de selecție că are o legătură de rudenie cu unul dintre membrii juriuluiDispozitivulRespinge acțiunea.Domnul Gioria suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata a jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Gioria.

____________

1     JO C 388, 3.11.2014, p. 32.