Language of document :

2015 m. rugsėjo 22 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Barnett / EESRK

(Byla F-20/14)1

(Viešoji tarnyba – Pensija – Ištarnauto laiko pensija – Prašymas leisti išeiti į pensiją anksčiau laiko nesumažinant pensijos – Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 9 straipsnio 2 dalies Bendrosios įgyvendinimo nuostatos (BĮN) – Prieštaravimas dėl bendrųjų įgyvendinimo nuostatų teisėtumo – Tarnybos interesas – Apibrėžimas – Nebuvimas – Prašymą pateikusio asmens profesinės veiklos trukmė – Atsižvelgimas į visą profesinę patirtį tiek Sąjungos institucijų viduje, tiek ir išorėje – Institucijos diskrecija – Teisėtumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Inge Barnett (Roskildė, Danija), iš pradžių atstovaujama advokato N. Nikolajsen, vėliau advokatų S. Orlandi ir T. Martin

Atsakovas: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, atstovaujamas M. Pascua Mateo, L. Camarena Januzec ir K. Gambino, advokatų M. Troncoso Ferrer ir F.-M. Hislaire

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti EESRK sprendimą atmesti ieškovės prašymą leisti išeiti jai iš tarnybos dar nesulaukus pensinio amžiaus nesumažinant jos teisių į pensiją pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 9 straipsnio 2 dalį.Sprendimo rezoliucinė dalis1.    Panaikinti 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sprendimą, kuriame pateiktas sąrašas asmenų, kuriems 2013 m. taikoma Europos Sąjungos Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 9 straipsnio 2 dalyje numatyta priemonė, tiek, kiek juo atsisakoma leisti taikyti minėtą priemonę I. Barnett.2.    Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas padengia savo ir I. Barnett patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 175, 2014 6 10, p. 55.