Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 22 septembrie 2015 - Barnett/CESE

(Cauza F-20/14)1

(Funcție publică – Pensie – Pensie pentru limită de vârstă – Pensionare anticipată fără reducerea drepturilor de pensie – DGA ale articolului 9 alineatul (2) din Anexa VIII la statut – Excepție de nelegalitate a DGA – Interesul serviciului – Definiție – Inexistență – Durata activității profesionale a solicitantului – Luarea în considerare a întregii cariere profesionale, atât în cadrul, cât și în afara instituțiilor Uniunii – Marja de apreciere a instituției – Legalitate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Inge Barnett (Roskilde, Danemarca) (reprezentanți: inițial N. Nikolajsen, avocat, ulterior S. Orlandi și T. Martin, avocați)

Pârât: Comitetul Economic și Social European (reprezentanți: M. Pascua Mateo, L. Camarena Januzec și K. Gambino, agenți, M. Troncoso Ferrer și F.-M. Hislaire, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei CESE de respingere a cererii reclamantei de a beneficia de pensionare anticipată fără reducerea drepturilor de pensie, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din anexa VIII la statutDispozitivulAnulează decizia Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2013 de stabilire a listei beneficiarilor, pentru anul 2013, a măsurii prevăzute la articolul 9 alineatul (2) din Anexa VIII la Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în ceea ce privește refuzul de a acorda doamnei Barnett beneficiul măsurii menționate.Comitetul Economic și Social European suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de doamna Barnett.

____________

1     JO C 175, 10.6.2014, p. 55.