Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 22 september 2015 – Barnett mot CESE

(Mål F-20/14)1

(Personalmål – Pension – Ålderspension – Förtidspensionering, utan minskning av pensionen – Genomförandebestämmelserna till artikel 9.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Invändning om rättsstridighet avseende genomförandebestämmelserna – I tjänstens intresse – Definition – Föreligger inte – Anställningstiden för den som ansöker – Beaktande av hela yrkeskarriären både vid och utanför unionens institutioner – Institutionens utrymme för skönsmässig bedömning – Lagenlighet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Inge Barnett (Roskilde, Danmark) (ombud: inledningsvis advokaten N. Nikolajsen, därefter advokaterna S. Orlandi och T. Martin,)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (ombud: M. Pascua Mateo, L. Camarena Januzec och K. Gambino, advokaterna M. Troncoso Ferrer och F.-M. Hislaire,)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av EESK:s beslut att avslå sökandens ansökan om förtidspensionering, utan minskning av pensionen i enlighet med artikel 9.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Domslut

Det beslut som fattades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén den 11 juli 2013 om att fastställa förteckningen över dem som år 2013 kunde komma i åtnjutande av den åtgärd som föreskrivs i artikel 9.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen ogiltigförklaras till den del Inge Barnett inte medges att få komma i åtnjutande av den åtgärden.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Inge Barnetts rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 175, 10/06/2014, s 55.