Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 30. septembra 2015 – Schönberger/Dvor audítorov

(vec F-14/12 RENV)

(Verejná služba – Úradníci – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Povýšenie – Povyšovanie v roku 2011 – Zamietnutie povýšenia – Čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná žaloba)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: O. Mader, advokát)

Žalovaný: Dvor audítorov Európskej únie (v zastúpení: B. Schäfer a Í. Ní Riagáin Düro, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovaného nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania v roku 2011

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná.2.    Vo veciach F-14/12 a  F-14/12 RENV pán Schönberger znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Dvor audítorov Európskej únie.3.    Vo veci T-26/14 P Dvor audítorov Európskej únie znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil pán Schönberger.

____________