Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 30 september 2015 – Schönberger mot revisionsrätten

(Mål F-14/12)

(Personalmål – Tjänstemän – Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande av personaldomstolens dom – Befordran – Befordringsförfarandet 2010 – Beslut att inte befordra – Uppenbart att talan delvis ska avvisas och delvis ogillas)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten O. Mader)

Svarande: Europeiska unionens revisionsrätt (ombud: B. Schäfer och Í. Ní Riagáin Düro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 under befordringsförfarandet år 2011.

Avgörande

Det är uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är helt ogrundad.

Peter Schönberger ska bära sina egna rättegångskostnader i målen F-14/12 och F-14/12 RENV och ersätta Europeiska unionens revisionsrätts rättegångskostnader i samma mål.

Europeiska unionens revisionsrätt ska bära sina egna rättegångskostnader i mål T-26/14 P och ersätta Peter Schönbergers rättegångskostnader i samma mål.

____________